Program 2010

09:00 BegeistRingsboller
Røshnes Jazzband
10:00 BegeistRingsvelkomst og offisiell åpning
Einar Røsås og Per-Kristian Finstad
10:15

Dagens BegeistRingsleder: Jon Almaas
Jon Almaas

10:20

Erna Solberg Taler

10:40

Utdeling av BegeistRinger og kåring av "Årets Begeistrer 2010"
Erna Solberg deler ut

11:15

Ny IA-avtale på plass - Nye muligheter 
Tor Arne Solbakken / Svein Oppegård /
Trine Heibø Holm og Espen "Bageren" Albert

 12:15

IA - for pokker! Gode råd fra en med erfaring...
Yngve Hågensen

12:30

Pause med bespisning

14:00

Tid for forandring?
Hvis du gjør det du alltid har gjort, vil du få det du alltid har fått

Lisbeth Larsen

14:45

Kommunikasjon - bærebjelken i møtet mellom mennesker
Muligheter og utfordringer! 
Karin Hjertaker

15:30

En vandring i undring!
- Hva skal til for å få det til?

Magnar Kleiven

16:15

En musikalsk avslutning med et skrått blikk på livet
Jo Nesbø, Lars Jones

 17:00 Vel hjem!
 

 

 

 

Samarbeidspartnere

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS