pellegrino riccardi

Edutainer

Kommunikasjon og kulturelle forskjeller

 

I sine foredrag fokuserer Pellegrino Riccardi blant annet på hvordan vi oppfatter oss selv og hvordan andre oppfatter oss. Han tar også opp mulighetene for god kommunikasjon til tross for kulturelle ulikheter.

Han er oppvokst i England, med italienske foreldre. De siste tolv årene har han bodd i Norge. Han er utdannet filolog og pedagog med to universitetsgrader fra Leeds og Oslo. Pellegrino har tidligere vært ansatt i Det Norske Veritas og har arbeidet med flere internasjonale selskap over store deler av verden innenfor områdene tverrkulturell kommunikasjon, salg og forhandlingsteknikk.

Som tilflytter til Norge har han gjort seg opp sine tanker om nordmenn, og kommer med betraktninger om hva som er positivt og negativt med å være akkurat slik nordmenn er.

Samarbeidspartnere

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS