morten fon

Administrerende dirktør, Jotun AS

Hva betyr ledelse for trivsel - og hva betyr trivsel for lønnsomhet?

 

Jotun er en industribedrift som produserer maling og pulverlakk. Konsernet har hovedkontor i Sandefjord og ble kåret til Årets Vestfoldbedrift i 1990 og i 2007.

Konsernet har 7800 ansatte hvorav ca 1000 ansatte i Norge. Konsernet har 38 fabrikker i 24 land, og totalt har Jotun konsernet 70 selskaper i 39 land. Tar man med agenter, salgkontorer, distributører etc er konsernet representert i over 80 land på alle kontinent.

Et stort bidrag til Jotuns suksess har vært respekt, forståelse og tilpasning til lokale forhold og kulturforskjeller. Gjennom en bevisst strategi har Jotun utviklet sterke lederteam med ulik kulturell bakgrunn i det globale nettverket. To av Jotuns fire divisjoner ledes fra Dubai. Det legges stor vekt på å bygge kulturell forståelse gjennom organisert samarbeid på kryss av regioner og divisjoner. Det arbeides kontinuerlig med kommunikasjon av et felles rammeverk for etiske holdninger av sosialt ansvar i alle deler av virksomheten.
 

 

Samarbeidspartnere

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS