MAAlfrid Brath

Konsernsjef

Fremtidens arbeidsplass

 

Manpower er Norges ledende bemanningsselskap. De ble etablert i Norge i 1965, og er i dag representert med kontorer i 35 byer/tettsteder. De samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer bemanning på alle nivåer innenfor alle bransjer og fagområder.

Manpowers samfunnsansvar
Manpower ønsker å være en inkluderende arbeidsgiver og på den måten bidra til at alle får mulighet til å være en del av arbeidsstyrken.Vårt mål er at arbeidsmarkedet skal være mangfoldig og inkluderende. Vi arbeider ut fra den overbevisning om at en mangfoldig og bredt sammensatt arbeidsstyrke er et konkurransefortrinn.

 

Samarbeidspartnere

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS