joakim lystad

Arbeids- og velferdsdirektør

Derfor skal vi lykkes med IA

 

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere.

NAV ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i nyere tid. Per august 2010 er alle kontor så nær som Kristiansand etablert: Rundt 450 NAV-kontor i kommuner og bydeler
 

Samarbeidspartnere

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS