Bakgrunn

"Visjonen er: BegeistRinger - en unik opplevelse som gir begeistring og livsglede!"

BegeistRinger er et samarbeidsprosjekt forankret blant partene i arbeidslivet. BegeistRinger 2007 er "IA-konferanse". "Et mer inkluderende arbeidsliv" er et stort samarbeidsprosjekt mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. MEN, denne konferansen er en veldig annerledes konferanse. Humor, fantasi glede, glød og begeistring skal prege dagen. Den skal gi motivasjon og inspirasjon til om den gode arbeidsplass og det gode (arbeids)liv. Vi skal gi deltakerne gledesfyllte tanker og ideer om hva som kan gjøre arbeidslivet enda mer verd å leve, fremover...

Det som skiller dette arrangementet fra andre er at vi har en målsetning om å få så mange som mulig fra bedriftene til å være med. De gode ideene og positive tankene har da mye større sjanse til å overleve når arbeidshverdagen kommer! I 2005 var det over 3.000 deltakere, og i juni år var det godt over 5.200 deltakere! Og det kom mange fra hver virksomhet. Det beste eksempelet er GRO Industrier som stengte ned fire fabrikker og kom samtlige 220 ansatte til dette arrangementet som et ledd i arbeidet med "Et mer inkluderende arbeidsliv".

Vi som står bak er Fylkesmannen i Vestfold, NAV Vestfold, LO Vestfold, KS Vestfold og NHO Vestfold.

Historien om "BegeistRinger"

Intensjonsavtalen om "Et mer inkluderende arbeidsliv" ble undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet 3. oktober 2001. Tidlig i 2002 ble "Koordineringsgruppen for Et mer inkluderende arbeidsliv i Vestfold" med Fylkesmann Mona Røkke som leder, etablert. Andre medlemmer var KS i Vestfold, LO i Vestfold, Fylkestrygdekontoret og NHO Vestfold.

I 2002 arrangerte Koordineringsgruppen Nærværskonferansen «Et friskt arbeidsliv» 4. september med nærmere 90 deltakere på T11 i Tønsberg.

Året etter, i 2003, arrangerte NHO Vestfold to Begeistringsseminarer for NHO-bedriftene. Koordineringsgruppen skulle arrangere en ny begeistringskonferanse i 2003, men denne ble skjøvet over på nyåret. Den 11. februar 2004 arrangerte vi "Begeistringskonferansen" - Vi feirer Inkluderende arbeidsliv. Vi laget nå en friskere form med mer humor og "glaskap". Resepten var å få nasjonale kjente personer og kombinere dette med humor. Vi fikk stortingspresident Jørgen Kosmo til å holde åpningsforedraget etterfulgt av Finn Bergesen jr. Røhsness Jazz Band spilte gladjazz. Foredraget, eller forestillingen, til Magnar Kleiven vakte de store lattersalvene. Det ble så mange påmeldte at vi måtte flytte arrangementet for å få plass til alle.

Vi mente nå vi hadde funnet oppskriften på å få mange til å komme til IA-konferansene våre, som dette tross alt var. Det var en klar målsetning at det skulle være en lav deltakeravgift, slik at det skulle stimulere til å ta med mange fra hver virksomhet. Vi måtte også ha kjente navn og et godt faglig innhold som både var seriøst og humørfylt.

"Problemet", eller utfordringen nå var imidlertid å finne et arrangørsted som kunne håndtere mange deltakere. Svaret på dette var Brunstad Conference Center (BCC) i Stokke. Konferansesalen der har 6.800 sitteplasser. Basert på våre erfaringer satt vi sammen et program hvor vi i utgangspunktet budsjetterte med 1.000 deltakere. Vi fikk økonomisk støtte fra Fylkestrygdekontoret samt LO/NHO. Dette gjorde at vi kunne få på plass et program med kjente personer som Jon Almaas, Øyvind Thorsen og Jahn Teigen. I tillegg hadde vi med andre ikke så kjente, men meget gode foredragsholdere som Cecilie Iwarsson (nå Andvig) og Hans Christian Medlien. Opprinnelig hadde vi laget konseptet "Begeistringsbølgen" som skulle starte i Vestfold og bre seg utover landet. Så kom den tragiske hendelsen med tsunami og vi måtte derfor gå bort fra bølge-begrepet. Fra å spre seg som bølger kan det også spre seg som ringer i vannet og "merkevaren" BegeistRinger ble nå skapt.

Det kom over 3.100 mennesker! Konferansen ble gjennomført både teknisk og innholdsmessig meget bra og vi fikk svært mange positive tilbakemeldinger. Etter hvert som vi så vi hadde økonomi til det, profesjonaliserte vi konferansen.

Når vi startet planleggingen av BegeistRinger 2006 fikk vi høre fra mange at det var farlig å prøve å gjenta en slik suksess. Det var kanskje nettopp dette som gjorde at vi bare måtte.. Vi følte at vi hadde et godt gjennomarbeidet konsept og at strukturen på dagen og konseptet var lagt. Et nytt moment som kom inn var tidspunktet på året. Var begynnelsen på april det beste? Etter nøye vurderinger og sonderinger ute blant deltakerne kom vi frem til at datoen ble lagt så sent inn mot sommeren at det kunne fungere som et "sommeravslutningsarrangement". Tilbakemeldinger i etterkant viser at dette var riktig. Uansett vil det alltid være noen det passer dårlig for, avhengig av når høysesongen er.

Til arrangementet i 2006 kom Statsminister Jens Stoltenberg som gjorde en flott forestilling. Blandingen med det kjente og noen nye fungerte meget godt. Avslutningskonserten er også et element som gir en flott avrunding på en lærerik og morsom dag. Det kom nærmere 5.200 mennesker i 2007!

Vi vil som arrangører også berømme BCC for et flott anlegg, både estetisk og teknisk. Men det viktigste er deres profesjonalitet, positive holdninger og stå-på vilje. De skal absolutt ha sin del av æren for at det faktisk er mulig å arrangere BegeistRinger i et så stort format! Og det er nettopp derfor det er mulig - fordi det kommer så mange!

Vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger i etterkant av arrangementene. Noen er lagt ut på web. Innholdet i disse viser at vi har truffet: Nemlig å gi motivasjon og inspirasjon for hele virksomheten om den gode arbeidsplass og det gode (arbeids)liv.

Samarbeidspartnere

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS