Bakgrunn

"Visjonen er: BegeistRinger - en unik opplevelse som gir begeistring og livsglede!"

BegeistRinger er et samarbeidsprosjekt forankret blant partene i arbeidslivet. BegeistRinger 2007 er "IA-konferanse". "Et mer inkluderende arbeidsliv" er et stort samarbeidsprosjekt mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. MEN, denne konferansen er en veldig annerledes konferanse. Humor, fantasi glede, glød og begeistring skal prege dagen. Den skal gi motivasjon og inspirasjon til om den gode arbeidsplass og det gode (arbeids)liv. Vi skal gi deltakerne gledesfyllte tanker og ideer om hva som kan gjøre arbeidslivet enda mer verd å leve, fremover...

Det som skiller dette arrangementet fra andre er at vi har en målsetning om å få så mange som mulig fra bedriftene til å være med. De gode ideene og positive tankene har da mye større sjanse til å overleve når arbeidshverdagen kommer! I 2005 var det over 3.000 deltakere, og i juni år var det godt over 5.200 deltakere! Og det kom mange fra hver virksomhet. Det beste eksempelet er GRO Industrier som stengte ned fire fabrikker og kom samtlige 220 ansatte til dette arrangementet som et ledd i arbeidet med "Et mer inkluderende arbeidsliv".

Vi som står bak er Fylkesmannen i Vestfold, NAV Vestfold, LO Vestfold, KS Vestfold og NHO Vestfold.

Samarbeidspartnere

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS